Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
肤浅
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[fu1] (涧) څښکوړی;اغوستن;اغوستنه;پټوکى;پوټكى;پوست;پوست اچول;پوستكى;پوستكى ايستل;پوستکى;پوستکی;پوستول;تره;جلد;څرمن;څرمن More…
2. 肤浅
[fu1 qian3] (涧睱) ظاهربيني;(اروپا يي سياست كې);(بې وينو);(راډيكاليزم);دبنيادي او ښتنى;سپين;سرسرى توب;مخالف
3. 肤浅的知识
[fu1 qian3 de5 zhi1 zhi4] (涧睱醚) سرسري پوهه;لږه پوهه