Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
肩筐 肩胛 肩膀 肩负 肩起
肩膀
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 肩膀
[jian1 bang3] (籋) منداو;(لكه په اوږو);(لكه دسړك);اوږه;اوږه وركول;پراوږو اخيستل;په ذمه اخستل;څنډه;غاړه;موړه پورې وهل;ولی;ژۍ