Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
背信 背叛 背心 背教 背的 背阴 背骨
背教 背教的 背教者
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 背教
[bei4 jiao4] (璉毙) رافضي توب;ارتداد;آړه;دخپل دين څخه ګرځېدنه;دخپل مسلك پرېښودنه;له دينه اوښتنه;له دينه ګرځېدنه;مرتدوالی;ارتداد کول;له عقيد_ ې اوښتل ;مرتدکيدل
[bei4 jiao4 de5] (璉毙) ;مرتد
3. 背教者
[bei4 jiao4 zhe3] (璉毙) ;مرتد