Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
胖起
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[pang4] (璂) پوست والى;چاغ توب;ضخامت;څورب توب
[pang4 qi5 lai5] (璂癬ㄓ) تيارول;تيارېدل;چاغول;چاغېدل;څربول;څربېدل;خرټول;ساتل;شلنډول;غوټول;مزى كول;پنډول;غورسول