Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
自主 自从 自以 自传 自供 自信 自傲 自决 自制 自动 自助 自发 自吹 自告 自大 自夸 自尊 自己 自序 自愛 自愿 自我 自是 自杀 自治 自流 自然 自由 自白 自私 自给 自行 自觉 自诩 自豪 自身 自转 自选
自助餐
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zi4 zhu4 can1] (繺) چاپېړه;غوړپکۍ;ټېټه چو كۍ;جګ ميز چه خوراك او څښاك ترې وركول كيږى;چنى;خپېړه;خرپ;درګيې;رف;غېږه ايستل;لا س او پښې وهل;مبارزه کول;مندرو;هلى ځلى كول;وار;وارور More…
[zi4 zhu4 can1 guan3] (繺繻) (چه په هغه كې هر څوك پخپله دخوړلو او څكلو شيان را اخلى;خوړنځی;رستوران;طعام خانه;کانتين