Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
自主 自从 自以 自传 自供 自信 自傲 自决 自制 自动 自助 自发 自吹 自告 自大 自夸 自尊 自己 自序 自愛 自愿 自我 自是 自杀 自治 自流 自然 自由 自白 自私 自给 自行 自觉 自诩 自豪 自身 自转 自选
自然 自然主 自然界 自然科 自然而 自然资
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 自然
[zi4 ran2] (礛) پنځ;پنځه;پیلامه;جنبه;جند;جنس;څرنګوالى;څرنګوالی;ځونګه;څېر;خاصه;خاصيت;خوری;خوى او خاصيت;خوی;خوي More…
[zi4 ran2 zhu3 yi4] (礛竡) پنځواله;دطبيعت فلسفه;طبيعت پرستي;طبيعى فلسفه
3. 自然界
[zi4 ran2 jie4] (礛) پنځ;پنځه;پیلامه;جنبه;جند;جنس;څرنګوالى;څرنګوالی;ځونګه;څېر;خاصه;خاصيت;خوری;خوى او خاصيت;خوی;خوي More…
4. 自然科学
[zi4 ran2 ke1 xue2] (礛厩) علم الطبيعه;طبيعي
5. 自然而然
[zi4 ran2 er2 ran2] (礛τ礛) اتومات;په اټو ماټيكي ډول;په خپل سر;په غير ارادې توګه;غير ارادي
6. 自然而然
[zi4 ran2 er2 ran2] (礛τ礛) بې ارادې;بې واکه;بى اختياره;په زوره;جبرى;غير ارادي;غيراختياري;غيرقصدي;نارضا;بې اختياره;بې واک ، بېواک
7. 自然资源
[zi4 ran2 zi1 yuan2] (礛戈方) ثروتي;طبيعي;منابع;طبيعي سرچينې