Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
舌头 舌根
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[she2] () ( لكه پښتو );جلی;دغوښې ټوټه;دوينا سبك;ژبه;ژبۍ;غپ;غپا;غپېدنه;غپېده;ګوته په خوله;لسان;لېشکه;لېشه;وينا
2. 舌头
[she2 tou2] (繷) ( لكه پښتو );جلی;دغوښې ټوټه;دوينا سبك;ژبه;ژبۍ;غپ;غپا;غپېدنه;غپېده;ګوته په خوله;لسان;لېشکه;لېشه;وينا
3. 舌根
[she2 gen1] () (ظهرى);څټكنى;شاتنى;شاتني;شاته نږدې