Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
舍不
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[she4] (彼) (لكه ورګ اوپوستكى);اچول;آغېل;بارک;بهول;بيول;بيېدل;پنا;پناه ځای;پناه ګاه;تبېله;تلول;توبول;تويول;تويېدل;جاري More…
[she3 bu4 de2 hua4] (ぃ眔て) (كار);برخه;ټوټه;حصه;سپما;سپمول;سپمېدل;كموالى;كمول;كميدل;لږوالى;لږيدل;محدودول;اسي;پرښه;زامه;برېت