Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
航向 航图 航天 航差 航海 航空 航船 航运 航迹
航迹
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 航迹
[hang2 ji4] (螺) پټرۍ;( دلوبو دپيل كيدو كرښه پټلى;اواز;آواز;اورشو;بدل;بدله;بهاند;بهاو;بوده رو;بېلګه;بيند;بينده;بيېدونکی;پاټکی;پارچه;پته;پټلۍ;پښې نيول;پل;پل More…