Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
舱单 舱壁 舱室 舱面
舱面
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 舱面
[cang1 mian4] (康) (پكښى);(قطعى);بڼاوول;بوکلی;پتى يا دلوبو يا ڼى;پر غولى كوټه كول;پسولول;پل;پوښل;تارل;جړاوول;جسر;دبېړۍ عرشه;دېبڅه;ډولي کول;ښكلى كول;سينګارول;غولى جوړول;ګنجيفه;برنډه;منډو;چت More…