Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
芬兰 芬香
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[fen1] () (خوش بويه);خوږوږ مه;خوشبويه;معطر;عنبربوى;عطرآمېز;شمي;بوي ناک،بويناک
2. 芬兰
[fen1 lan2] (孽) فنلېنډي;فنلېنډی;فينلينډي
3. 芬香
[fen1 xiang1] () (خوش بويه);خوږوږ مه;خوشبويه;معطر;عنبربوى;عطرآمېز;شمي;بوي ناک،بويناک