Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
芯片
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 芯片
[xin4 pian4] () (دلرګى يا بل شى);براځه;بروړه;پارچه;تراشل;توکرکى;توکری;ټوټه;ټوټه كول;ټوټه كېدل;چيچړۍ;دړۍ;ږغانځه;سر کول;سکستل;سکښتل;غوززی;ګنه;كوچنۍ ټوټه;کلم کول;کنډياتي;کيکه;ميره چه په پو كراو More…