Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
花似 花俏 花儿 花冈 花卉 花叶 花商 花园 花圃 花圈 花岗 花序 花开 花式 花彩 花托 花押 花招 花朵 花样 花椰 花毡 花油 花火 花生 花癫 花盆 花窗 花粉 花色 花苞 花茎 花药 花萼 花蕾 花蜜 花衣 花费 花轴 花边 花钱 花钵 花饰 花香
2. 花俏
[hua1 qiao4] (玁) انګيرل;اوب;اوهام;بوالهوسي;تجملى;تخيل;ترکېدل;تصور;تفنن;تلون;توهم;چورت;خوب;خوب ليدنه;خوب و خيال;خيال;خيال پلو;خيالى;ربلول;رويا;زړه کېدل;ښكلى;ګلالى;مينه;نخره ګر;نظريه;وښول په More…
3. 花儿
[huar1] (ㄠ) اترنګ;دګل په شان;ديوه شى ډيره ښه برخه;زېور;زيب;سپړېدل;سګوفه;غوړېدل;ګل;کوکۍ;ګول;يا ګل ته منسوب;شګوفه
4. 花冈岩
[hua1 gang1 yan2] (━) دكروندې ودانۍ;ګرانيټ;كرونده;يوډول كلكه ډبره چې دودانيو په جوړولو او نورو چارو كې استعماليږى;غرانيت;تيږه;سيلان
5. 花卉
[hua1 hui4] () آوپاش;پنېري;ونه
6. 花卉研究者
[hua1 hui4 yan2 jiu1 zhe3] (╯) (دګلو);باغوان;ګل پلورونکی;ماليار;هغه څوك چه ګلان كرى او يايى خرڅوى
7. 花叶病
[hua1 ye4 bing4] (腑痜) په وړو وړو رڼه ټوټوجوړونه;موزائيك;موزاييک;موسوي;موزايک;خاتم
8. 花商
[hua1 shang1] (坝) (دګلو);باغوان;ګل پلورونکی;ماليار;هغه څوك چه ګلان كرى او يايى خرڅوى
9. 花园
[hua1 yuan2] (堕) بڼ;باغ;باغچه;بوستان;پارک;پاغچه;مالياري کول;مامنه;پنېري;چارباغ;باغي;روضه;بڼکۍ;لاښ;حديقه;سبزي کاري
10. 花圃
[hua1 pu3] (瓻) باغ ګوټی;باغچه;دتياتر دغولى هغه برخه چې داركسترايى سازندګانو ترشاوي;کيارۍ
11. 花圈
[hua1 quan1] (伴) (دګلونو);(لكه دلوګي);اکليل;امېل;پټۍ;پيته;تاج;ټوپل;جغه;جوغه;رشمه;سرخول;غړوشكه;فيته;ګيډۍ;همېل;وږ;هار
12. 花岗岩
[hua1 gang3 yan2] (盺━) دكروندې ودانۍ;ګرانيټ;كرونده;يوډول كلكه ډبره چې دودانيو په جوړولو او نورو چارو كې استعماليږى;غرانيت;تيږه;سيلان
13. 花岗石
[hua1 gang3 shi2] (盺ホ) دكروندې ودانۍ;ګرانيټ;كرونده;يوډول كلكه ډبره چې دودانيو په جوړولو او نورو چارو كې استعماليږى;غرانيت;تيږه;سيلان
14. 花序
[hua1 xu4] () تولی
15. 花开
[hua1 kai1] (秨) (لكه دشفتالو);تروتازګي;چوغړی;دبدبه;دښايست دوران دښايست جوش;دميوې پت;سپړېدل;سمسورول;غوړېدل;غوړېدنه;ګل;ګلابى رنګ;ګلاپې شغلې ختل;کوکۍ;سپڼېدل;شګوفه
16. 花开的状态
[hua1 kai1 de5 zhuang4 tai4] (秨篈) غوړوکۍ;پنډک;دغوړېدلو نيال;سپړېدل;شګوفه;غوړېدل;ګل;کوکۍ;پندوک
17. 花式的
[hua1 shi4 de5] (Α) انګيرل;اوب;اوهام;بوالهوسي;تجملى;تخيل;ترکېدل;تصور;تفنن;تلون;توهم;چورت;خوب;خوب ليدنه;خوب و خيال;خيال;خيال پلو;خيالى;ربلول;رويا;زړه کېدل;ښكلى;ګلالى;مينه;نخره ګر;نظريه;وښول More…
18. 花彩
[hua1 cai3] (眒) امېل يا هارجوړول;اميل;هار ◊ [hua1 cai3] (眒) امېل يا هارجوړول;اميل;هار
19. 花托
[hua1 tuo1] (ΛΛ) ځاى;خړګاوه;دلوښوايښودلوځاى;ښ;ظرف;ګلدانۍ;کوکڼۍ;لوښى;مټه;ساکټ;تون
20. 花押
[hua1 ya1] (┿) مارک;رښک;( دټانك ديوموډ ل نښه );( ع );اثر;اشاره;اصلاح کول;اعشاريه;البشاکه;امتياز;بې لاري کېدل;بېلګه;پام کول;پاملرنه More…