Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
苏丹 苏打 苏格
苏格兰
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[su1 ge2 lan2 mao4] (默孽碪) (دموتړ);بانټ;پټاخه;ټوپۍ;خولۍ;يو ډول خولى چه دوه سره يى دزنى لاندې تړل كيږى او اوس يى ما شو مان په سر كوى