Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
英勇 英国 英寸 英尺 英文 英里 英镑 英雄
英尺
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 英尺
[ying1 chi3] (璣へ) منګچه;پا;بيټه;(١٢ انچه);(په نظم كى);بمبوق;پاجي;پاى يا بېخ;پست;پښه;پلى عسكر;په اصطلاح كى تاديه كول;پونده;ټيټ;جبرۍ;جمع كول;چوپړن;رذيل;سپک;شپوټک;فټ;قدم More…