Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
英勇 英国 英寸 英尺 英文 英里 英镑 英雄
英镑区 英镑的
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ying1 bang4 qu1] (璣麻跋) همګټې هيوادونه چې په خپل منځ كې په پونډو راكړه وركړه كوي
[ying1 bang4 de5] (璣麻) (دبرتانيې پولى واحد);اخر;انتها;انجام;باريک;بريچ;بوب;پای;پوپکه;خاتمه;خالص;ختم;خلاصون;دجله;دسټرلنګ;دسټرلنګ له زورو څخه جوړ شوى;رقيق;سټرلنګ;سوچه;عاقبت;نګخ