Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
英勇 英国 英寸 英尺 英文 英里 英镑 英雄
英雄 英雄主 英雄式
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 英雄
[ying1 xiong2] (璣动) اتل;پالوان;غښتلی;قهرمان;هېرو;يل;شجاعتمن;کی;پروټ;پهلوان
[ying1 xiong2 zhu3 yi4] (璣动竡) قهرماني;اتلتوب;اتلواله;اتلولي;تورزنتوب;تورزني;تورياليتوب;زړه ورتوب;غښتلوالى;باتوري;بهادري;پهلواني;مړانه
3. 英雄式
[ying1 xiong2 shi4] (璣动Α) اډی;اشرافي;اصيل;اصيل زاده;انټن;باټې کول;بالاحصار;برلا;بلانګوړی;پدر داره;پدر کرده;پړونډ;پلارنى;پوخ;پياوړی;ترصدګاه;تکړه;خانزاده;د اتلتوب;د زړه وړ More…