Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
苹果
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ping2] (墨) دمڼې ونى;زارزنګۍ;سېب;مړغونې;مڼه;سېو
2. 苹果
[ping2 guo3] (墨狦) دمڼې ونى;زارزنګۍ;سېب;مړغونې;مڼه;سېو
3. 苹果汁
[ping2 guo3 zhi1] (衜狦ツ) دمڼو اوبه;شربت;مڼوشيره