Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
药丸 药剂 药方 药物 药理 药的
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 药丸
[yao4 wan2] (媚)   دانه;(لكه دغنم);تابلېت;ددارو ګولى;ګولى;کپسول;کېمنډلی;ګولۍ;مرد كى   پنډوسكى;ټابلټ;ګوله
[yao4 wan2 he2] (媚舶) ( صندوق;المارى );په جنګي اصطلاح كښې دمورچي دننه هغه كانكريتي ځاى چې دبكس په شكل جوړ او مشين ګڼي پكښې پرتي وي;ډبلې;كوتې;ګوليو توڼى
3. 药剂
[yao4 ji4] (媚警) شرى;څاړى;ګرګ;پينېغ;پشک;شاف;کدوګک;شبکوري;توره More…
4. 药方
[yao4 fang1] (媚よ) تجويز;توصيه;حكم;حواله;دارو;نسخه
5. 药方的
[yao4 wu4 de5] (媚) په در ملو پورى اړه لرونكى;دوايي
6. 药物治疗
[yao4 wu4 zhi4 liao2] (媚獀励) درمان;دوا;درمل;چاره
7. 药理
[yao4 li3] (媚瞶) فارماکولوژي;دارو اودر ملوپوهه درمل پوهه;دارو پوهنه;دوول
8. 药的
[yao4 de5] (媚) ( دطب له مخى );درملي;شفابخښونكى درملګر درملى;طبي;ګټور;معالجوي;صحي