Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
莫斯
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[mo4] (馋) بېخي نه;تن;ذات;شخص;فرد;کس;کوره;لسي;له سره;هېڅ يو;هيڅ;هيڅ نه;هيڅ يو;هيڅكله
2.
[mo4] (馋) لو;اش;کم;کوره;لږ;نه;هيڅ;يا;يه;خۍ;نا;هيڅ يو;پېرزو;چاچې منفي رايه وركړې وي.;مخالفت;منفي رايه
3. 莫斯科人
[mo4 si1 ke1 ren2] (馋吹) ابرک;مسکوي;مسکو