Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[gu1] (郏) ګوبلکه;پرمېړه;کوبلکه;مرخېړی;پوڅکۍ;کراړۍ;پرپېړه;پوځكى;تښتېدل;تور سوتی;خپرېدل;خرمېړى;خرېړی;دمځكېستورى;ډېرېدل;ډينګری;زمکۍ;ژرلويېدل;ګوبلكه;مرخېړى;مرخيړی;غاريقون;پرښه;ډينګرۍ;ګومانډ;خرېړى More…