Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
营养 营帐 营房 营火 营运 营造
营造商 营造物
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ying2 zao4 shang1] (犁硑坝) اباتوونکی;اوستاکر;اوستکار;بنا;جوړوونکی;خټبه;خټګر;خټمار;سمی;ګلکار;متصدي;ودانوونکی;ورانوونكى;راج;معمار;مخترع;سازنده
[ying2 zao4 wu4] (犁硑) More…