Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
落下 落后 落泪 落的 落网
落后
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 落后
[luo4 hou4] (辅) (لكه په ذهن كې);(لكه ساعت);ايسار;بطي;بيرته پاته;پڅ;ځنډنی;خونسرد;خونسرده;رياضت کښ;سست;سوړوينی;سوكه;غټه مړدکه;مړ ژواندى;مړام;مړڅپی;ورو;وروسته;آهسته;ځنډمن;غبي;مديد;کشال