Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
落下 落后 落泪 落的 落网
落的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 落的
[luo4 de5] (辅) بربړوک;پرځېدنګ;جړوبى;جوړوبی;ځړوبى;سقوط;غورځېدنه;غوزارېدنه;ګړونګه;لوېدنه;ميلان لرونکی;لوېده;ساقط;ښکېدنه;رژند;شهاب;لولنده;نزول;نزولي;کښته کېده;غورځېده;جارواته;کېده