Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[bu4] (鏞) (تاريك);بسۍ;پانوس;پرداز وركول;پرده;تپ تور;تتوالى;تتول;تياره;تياره كول;چتر;چوکړ;درنګ دتيزوالي اندازه;رنګ;رنګ ورکول;رنګول;ړوند;سايه;سکاسه;سوری;سيوري;سيوری;سيوري كول;سيوری More…