Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
薄地 薄弱 薄烤 薄皮 薄纱 薄荷
薄烤饼
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[bao2 kao3 bing3] (痢疦绘) پراټه;پړاته;دالوتكې  نابوبره كښته كيدل;کرېپ;وېشلې;يوډول كېك