Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
薄地 薄弱 薄烤 薄皮 薄纱 薄荷
薄纱 薄纱的 薄纱织
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[bao2 sha1 zhi1 wu4] (痢麓) خاسه;تاري ټوكر;خاصه;داکه;ډاكه;ډاکه;سان;ململ;ډاګه;فطري خاصې
[bao2 sha1 zhi1 wu4 de5] (痢麓) خاسه;تاري ټوكر;خاصه;داکه;ډاكه;ډاکه;سان;ململ;ډاګه;فطري خاصې