Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
薰衣 薰香
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[xun1 yi1 cao3] (氯︾) خړنګی;شينشوبی;شینشوبی;يوډول سنبل;بانجاني
[xun1 yi1 cao3 de5] (氯︾) خړنګی;شينشوبی;شینشوبی;يوډول سنبل;بانجاني
3. 薰香
[xun1 xiang1] (氯) بوى;خوشبويه کول;خوشبويي;ښه وږم;عبير;عطر;معطرکول;شميمه;ابير