Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
藏掖 藏族 藏身
2.
[zang4] (旅) تبتي
3. 藏掖
[cang2 ye1] (旅背) املېيل;پټول;پوښل;پل پټي;پلپوټ;پوښول;برغولى ايښودل
4. 藏族
[zang4 zu2] (旅壁) تبتي
5. 藏身处
[zang4 shen1 chu3] (旅ō矪) بغره;(نغم);پټېدل;سرنګ;ښوڅه;سورى;سورى جوړول;غار;غارګوړی;غلي کېدل;کنډر;لغم;لغم وهل;لكه دمزى);نغم;نقب;ټپګی;سوړه;سوری