Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
蜂巢 蜂窝 蜂腰 蜂蜜
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[feng1 chao2 de5] (噶盻) شګر ګنى;هغه ساختمان چې مچى يې دشاتو دذخيره كولو دپاره جوړوي;څپياکه;کند
[feng1 chao2 wei4] (噶盻璆) لری
3. 蜂窝状
[feng1 wo1 zhuang4] (噶痕) شګر ګنى;هغه ساختمان چې مچى يې دشاتو دذخيره كولو دپاره جوړوي;څپياکه;کند
4. 蜂腰的
[feng1 yao1 de5] (噶竬) پاريدونكى;دغالبوزې په شان;زهر ناك;لنډ پارى;وښن
5. 蜂蜜
[feng1 mi4] (噶籩) انګبين;بګينه;دلبر;دلدار;شات;شهد;عسل;ګبين;ګبينه;ګبيني;کيکار;تريوخوږی;معشوق;معشوقه