Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
血亲 血块 血晕 血栓 血案 血液 血清 血红 血缘 血肉
selected terms: 10

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 血亲
[xue4 qin1] (﹀克) دوينې خپلوى;دوينې ګډون;دويني شريكى
2. 血块
[xue4 kuai4] (﹀遏) خښتک;زبينګى;بيژه كول;څيرل;خنډه وينه;دټوكړدرى كنجې ټوټه چې دلمنې باديان يانو رو دارتولو دپاره استعماليږى;درې كونجه مځكه;وينه چې پرزخم باندې وچه شوې وي;ژبينکی;ژبونکی;سوزه;ژبۍ More…
3. 血晕
[xue4 yun4] (﹀穡) آبي;آسماني;(رنګ);تغمه;ټوکل;ټوکنه;رانجن;سربېرن زخم;شين;ګڼييل;کوټنه;وخمى كول
4. 血栓形成
[xue4 shuan1 xing2 cheng2] (﹀Θ) ( درګونو يو ډول ناروغى );دوينو غوټه كېدل;سده
5. 血案
[xue4 an4] (﹀) مړکونه;آدمکشي;بوږه;ترورول;چوړ;چوړول;خون;ډبرول;ذبح کول;سټول;سنسکريټ;قتل;قتلول;کوتل;هلاکونه;هلاکېدنه;وژل;وژلنه;وژله;وژلون;وژنګ;وژنه;وژون;لمر تندره;مرګ;خونرېزي
6. 血液
[xue4 ye4] (﹀睪) اصل;ترانسفوژن;توكم;دژوندوينه يا پخپله ژوند خټه;وينه;سکه;سکنی;صلبي;خون;ئيني;جاکی
7. 血清
[xue4 qing1] (﹀睲) (ژړې اوبه);(يوه مايع چې معمولا دځينو ژووله وينو څخه اخيستل كيږي او ددارو دپاره استعماليږي);خوناب;زروبه;سېرم;سيرم;سيروم;پړومبه
8. 血红色
[xue4 hong2 se4] (﹀︹) اميندوار;خوشاله;خوشبين;خونړى;سور;سور رنګى;سورمخى;هيله من;ورين
9. 血缘
[xue4 yuan2] (﹀絫) دوينې خپلوى;دوينې ګډون;دويني شريكى
10. 血肉
[xue4 rou4] (﹀ψ) بنېره;بنيادم;بوټۍ;پګه;تن;توكم;توکاڼۍ;جاروتل;جسم;دسپين پوستى رنګ;ډل;راواپس کول;سپينه;ستنول;شحم;غوښه;ګريس;ګسه;هډ