Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
补体 补偏 补充 补品 补救 补的 补给 补缀 补花 补药 补角 补语
selected terms: 12

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 补体
[bu3 ti3] (干砰) بشپړ;بشپړ تيا;بشپړ كول;بشپړاند;بوټى;پوره;پوره حساب او بشپړ مقدار;تام;چېنل;د يوه مخه;درستول;زياتول;سلامت;سوټ;غسل
[bu3 pian1 jiu4 bi4] (干熬毕国) اصلاح کول;ټيك كول;سمول;سيخول;صحيح كول;علاج كول;اصلاح كول;تصحيح كول
3. 补充齐
[bu3 chong1 qi2] (干霍) (اركان حرب);(ددفتر);(موسيقې);اتکا;ادارې هيات;اسره;امساډانګ;پشتيباني;پنځه افقي كرښې چې موسيقې ورباندې ليكل More…
4. 补品
[bu3 pin3] (干珇) دتال;دسور;سبك وركوونكى;سبك وركوونكى دارو;غاړه ييز;قوت ورکوونکی;لهجه يې;مقوي
5. 补救
[bu3 jiu4] (干毕) اصلاح;اودوم;تب;تداوى كول;ترياق;جرمړی;جړمړۍ;چاره;چاره كول;دارو;دارو درمل;دارودرمان;درمان;درمل;درمل More…
6. 补的
[bu3 de5] (干) دتال;دسور;سبك وركوونكى;سبك وركوونكى دارو;غاړه ييز;قوت ورکوونکی;لهجه يې;مقوي
7. 补给
[bu3 ji3] (干倒) احتياطي;ارزاق;اکمالول;برابرولو رسول;برابرونه;بشپړول;پانګه;پوره كول;تجهيز;ترسره خواست;تغذيه;تقسيمول;توښه;حميت;ځېرمه;خوراک;ډكول;ذخيره کول;رسول;زخيره;زرۍ;زېرمه;زېرمه وال;سامان More…
8. 补缀品
[bu3 zhui4 pin3] (干后珇) ابلوک;ګږ;له بيلو بيلو ټوټو څخه جوړونه;له رنګارنګ ټوكرانو څخه جوړونه
9. 补花
[bu3 hua1] (干) انځور;سينګار;هغه شى چه دښكلادپاره پركاليوباندى ګنډل كيږى
10. 补药
[bu3 yao4] (干媚) دتال;دسور;سبك وركوونكى;سبك وركوونكى دارو;غاړه ييز;قوت ورکوونکی;لهجه يې;مقوي
11. 补角
[bu3 jiao3] (干à) مکمله زاويه
12. 补语
[bu3 yu3] (干粂) بشپړ;بشپړ تيا;بشپړ كول;بشپړاند;بوټى;پوره;پوره حساب او بشپړ مقدار;تام;چېنل;د يوه مخه;درستول;زياتول;سلامت;سوټ;غسل