Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
袖子 袖珍
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[xiu4] (砈) لوستوڼ;(چي دماشين كوم سيخ پوښوى);پوښ;توله;څپڼۍ;خت;سوال;ګداتوب;کميس;لاستى;لاسکی;لستوڼى;لستوڼی;مانش;نل;آستين;نستوڼى
2. 袖子
[xiu4 zi5] (砈) لوستوڼ;(چي دماشين كوم سيخ پوښوى);پوښ;توله;څپڼۍ;خت;سوال;ګداتوب;کميس;لاستى;لاسکی;لستوڼى;لستوڼی;مانش;نل;آستين;نستوڼى
3. 袖珍
[xiu4 zhen1] (砈) بټوه;تيږه;جېب;جېبي;جيب;جيب ته كومل;جيبي;قېرياسپكه زغمل;كاڼى;مش;وړوكى;تبر;ګوډانه;آتش خانه