Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
装上 装以 装出 装扮 装枢 装桅 装椽 装模 装满 装甲 装肋 装腔 装船 装设 装货 装载 装饰
装以玻 装以窗 装以翼 装以马
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zhuang1 yi3 bo1 li5] (杆件) ( په ښيښه );( چې خاورين لوښوته يې وركوى );په ښيښه پوښل;چل چراغ;ځلانده استر;ځلول;دښيښى استر ور كول;قنديل;مينا
[zhuang1 yi3 chuang1 kuang4] (杆怠) ملاستو;( چې تر ملايا اوږې تاويږى );( فيته );امېل;پټاره;پټكى;پټۍ;پياخله;داورسۍ پله;دكړكۍ پټ;ملا وستونى;ملاتړونی;کمربند;پټکه;ملاوستنی;ابره
3. 装以翼
[zhuang1 yi3 yi4] (杆羖) (په الوتنه);(په ملنډو);(تياتر);(كلا);(نظامي);اړخ;الوتل;الوتنه;الوزول;پر وهل;پره;په وزركې زخمي كول;تروړل;تېزول;جناح;چوټول;څانګ;څانګه;څنګ;دښمن ټپي كول;دلښكر كيڼ يا ښي More…
4. 装以马鞍
[zhuang1 yi3 ma3 an1] (杆皑綽) زين;کنوښی;باراچول;بارول;ځين;دشاتخته;زين كول;زين کول;زينول;سرغ;شمزۍ;پالکۍ;مرکب