Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
装上 装以 装出 装扮 装枢 装桅 装椽 装模 装满 装甲 装肋 装腔 装船 装设 装货 装载 装饰
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
(杆 ... い) (امر);تابوت;دګاڼى صندوخچه;صندوقچه;ورڼ;صندقچى
(杆 ... 舶い) (په طباعت كى);(حق);(سيټ);(ګر);بابت;باعث;بکس;په صندوق كې اچول;پوچک;پوښ;پېښه;تچ;تسمه;توسن;تولۍ;ټاكلى حالت يا More…
3. 装 ... 入袋中
(杆 ... 砋い) ( جوال );اپول;اپيلل;پينل;تګلاره;جېب;خلته;غړچول;كڅوړه;ګوډى;کپه کول;تېلۍ;څکی;چمته;شخولى;ګوډانه;همياني;څوکی;شليته
4. 装 ... 在口袋里
(杆 ... 砋ń) بټوه;تيږه;جېب;جېبي;جيب;جيب ته كومل;جيبي;قېرياسپكه زغمل;كاڼى;مش;وړوكى;تبر;ګوډانه;آتش خانه