Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
褊小
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 褊小
[bian3 xiao3] (绞) بې پسوره;پر ځای کول;تحديدول;تنګ;تنګ نظره;تنګېدل;ډولي کېدل;ضيق;كمسورى;کمبر;کمسوری;محدود;مغز;نږدې;نرى;تنګ تروش;کمسور;باريک;تاله;تنګول;نيولئ;نژدې