Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
褪色
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 褪色
[tun4 se4] (科︹) بېحاله کېدل;بېخوده کېدل;بېرانېدل;بېسده کېدل;پزيده;پېزېدل;پېزي کول;پېزي کېدل;تتول;ترنځېدل;تنزيلېدل;ټيټېدل;خپول;خزانول;خزانېدل;رژول;رژېدل;رنګ More…