Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
西 西北 西方 西洋 西瓜 西红 西薄 西部 西面
西部
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 西部
[xi1 bu4] (﹁场) (سمندري);اروپا او امريكا;باختر;پرېوت;په لويديځ كې;دلويديځ خواته پرته سيمه;دلويديځ له خوا;دلويديځ له خوا باد;دلويديځ لوري;غرب;لمرپرېواته;لمرلوېده;لمرلوېديځ;له More…