Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
覆上 覆以 覆盖 覆罩 覆草
覆盖层
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[fu4 gai4 ceng2] (滦籠糷) (قورم);(لښ);پټۍ چه ددريشۍ له رنګ څخه يې رنګ بېل وى;پراوېز;پوښ;شکست;كالر;كف;لېو;متوجه;مخامخ;مواجه;نښان;معطوف;تخته بندي