Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
覆上 覆以 覆盖 覆罩 覆草
覆罩之 覆罩的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[fu4 zhao4 zhi1 wu4] (滦竛ぇ) ( لكه دګيس );بالاپوش;بې لستوڼوارت كوټ;پېږه;حجاڼۍ;ردا;سور كيدل;شرميدل;طيلسان;کنځول;کوټ;نهسوځيدونكى جالۍ;څادر