Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
覆上 覆以 覆盖 覆罩 覆草
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 覆上
[fu4 shang4] (滦) (دكاليو اغوستلو په اثر);اثر;ادرم;اغېز;اغېزه;آغېزه;بوسات;پدل;پوښل;پياشه;تاثير;دجامو اغوستل;دكاليو اغوستل;زد;لګېده;لومۍ
[fu4 yi3 tou2 jin1] (滦繷) ( يو ډول تنګه خولۍ );رخچينه;سنګارول
3. 覆以皮革
[fu4 yi3 pi2 ge2] (滦ブ) چرم;پټوکى;پوست;پوستکى;جلد;چښکوړی;چمړه;څرمن;ځګ;ژون;ساخت;سختیان;شولتکی;غونی;قشر;ګګاړه;ګګړه;وژن;څرمنی;څرمي;چرمي;څپلۍ;تړانګه;څمنګی;تړانګه تړانګه;جلدي
4. 覆以砂砾
[fu4 yi3 sha1 li4] (滦膖) باجري;پترکاڼی;جغل;جغله;خرچول;رېګ;ريچ;زړه ورتوب;سنګرېزه;سنګلاخ;شګلنه More…
5. 覆以马衣
[fu4 yi3 ma3 yi1] (滦皑︾) چرګۍ;ځل;داّس ښكلى شوى ځل;زل;کمل;نمله
6. 覆盖层
[fu4 gai4 ceng2] (滦籠糷) (قورم);(لښ);پټۍ چه ددريشۍ له رنګ څخه يې رنګ بېل وى;پراوېز;پوښ;شکست;كالر;كف;لېو;متوجه;مخامخ;مواجه;نښان;معطوف;تخته بندي
7. 覆罩之物
[fu4 zhao4 zhi1 wu4] (滦竛ぇ) ( لكه دګيس );بالاپوش;بې لستوڼوارت كوټ;پېږه;حجاڼۍ;ردا;سور كيدل;شرميدل;طيلسان;کنځول;کوټ;نهسوځيدونكى جالۍ;څادر
8. 覆罩的一层
[fu4 zhao4 de5 yi1 ceng2] (滦竛糷) ( په ښيښه );( چې خاورين لوښوته يې وركوى );په ښيښه پوښل;چل چراغ;ځلانده استر;ځلول;دښيښى استر ور كول;قنديل;مينا
9. 覆草皮
[fu4 cao3 pi2] (滦ブ) ( مسابقه );اّس ځغل;ترړه;چم;چمن;خاشاك;خځلې;داسونو دځغل لار;ساحه;کبل;مرغه;جم