Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
解体 解冻 解剖 解手 解渴 解说 解释 解除 解雇
解除动 解除武
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[jie3 chu2 dong4 yuan2] (秆埃笆) تحليلول;حل کول;حلول;غيرفعالول;له فعاليته غورځول
[jie3 chu2 wu3 zhuang1] (秆埃猌杆) بې وسيلې كول;وسله ورڅخه اخيستل