Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
警察 警戒 警犬
[jing3 cha2 de5] (牡诡) پوليس;پوليس والا
3. 警戒
[jing3 jie4] (牡з) ;خبردار
4. 警戒哨
[jing3 jie4 shao4] (牡з) پيکټ;اّس په موږى تړل;په جنګۍ اصطلاح كښې هغه يو لښكرې يا ډلګې چې دڅار دپاره بهرته وليږل شې;پيروال;څارل;څارو;څوكيدار;دشپاله تيره لرګي;مهارول;دار;لوړ;پکټينګ;دكارګري More…
5. 警犬
[jing3 quan3] (牡) سوتڼ