Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
订婚 订户 订购 订阅
订购 订购者
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 订购
[ding4 gou4] (璹潦) ګډون كونكي;لاس ليك كونكي;مشترک
[ding4 gou4 zhe3] (璹潦) ګډون كونكي;لاس ليك كونكي;مشترک