Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
认出 认真 认知 认领
认真 认真地
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 认真
[ren4 zhen1] (粄痷) باوري;بږرګی;بيانه;بيوله;پاپوټکر;پاک زړی;ټينګ;ټينګوالى;جدى;جديت;حاد;راست;راستګو;راستکار;راستمن;رښتين;رښتينى;سپين زړی;سپين سپېڅلی;سوځند;سوزان;سېځونکی;شديده علاقه;صاف More…
[ren4 zhen1 de5] (粄痷) په جدي توګه;په خطر ناك ډول;په رښتيا;جداً;جداْ