Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
讨厌 讨论 讨还
讨厌 讨厌的
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 讨厌
[tao3 yan4] (癚菇) بد راتلل;بدوړل;بغض;پېټن;تنفر;ټوکار;چنج;سوغوندي;كركه;كركه كول;کرکه کول;نفرت;نفرت کول;ورزو;کږل;بلوسېدل;پله;دروه
[tao3 yan4 de5 ren2] (癚菇) اذيت;ازار;آزار;آسيب;بدوړتوب;پتنه;پليتوالی;پليتي;تاوون;جپامرګو;جوپه انګړ;جېسنه;چټلتوب;چټلتيا;چټلوالی;چرغو;چرک;چېړنه;ځانلګړی;ځورونكى;خو ا ګرزنى;خوابدونى;خيرن More…