Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
让位 让受 让步 让渡 让给 让路
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 让位
[rang4 wei4] (琵) (لكه دتاج وتخت);انتقال;اوارېدل;بختيالي;بندوالى;پريښوونه;تېرېدل;خاکلی;خرڅونګ;خميره کېدل;ډوبې ډوبيا;رنګ;شرکت;عملي کېدل;غايبېدنه;غصه;فيوډالي;قانونپوه;کاڼي کوړم;کوپول;لګيا More…
[rang4 shou4 ren2] (琵) بخره وړی;ذي حق;مستحق;هکبانی
3. 让步
[rang4 bu4] (琵˙) (امر);اجاره;امتياز;تيريدنه;دحكومت له خوا دوركړې شوې مځكىيا كوم امتياز څخه ګټه اخيستنه;ديوه ټاكلى مقصد دپاره دغير منقول جايداد يوه برخه وقف كول;مننه;ور More…
4. 让渡
[rang4 du4] (琵寸) (لكه دتاج وتخت);انتقال;اوارېدل;بختيالي;بندوالى;پريښوونه;تېرېدل;خاکلی;خرڅونګ;خميره کېدل;ډوبې ډوبيا;رنګ;شرکت;عملي کېدل;غايبېدنه;غصه;فيوډالي;قانونپوه;کاڼي کوړم;کوپول;لګيا More…
5. 让给
[rang4 gei3] (琵倒) پر شا کېدل;ځان کښل;په څټ كېدل;شا ته تللل;شاتګ كول
6. 让路
[rang4 lu4] (琵隔) پېشېدل;پرڅنګېدل