Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
记于 记叙 记在 记帐 记录 记忆 记性 记者 记诵 记起
记者会 记者席 记者招 记者证
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ji4 zhe3 hui4] (癘穦) خبرې اترې;ديدار;مرکه;مطبوعاتي;خبري غونډه;مطبوعاتي غونډه
[ji4 zhe3 xi2] (癘畊) دخبريالانود نا_ ستې ځاى – غرفه
3. 记者招待会
[ji4 zhe3 zhao1 dai4 hui4] (癘┷穦) خبرې اترې;ديدار;مرکه;مطبوعاتي;خبري غونډه;مطبوعاتي غونډه
4. 记者证
[ji4 zhe3 zheng4] (癘靡) دخبريالۍ كارت;دژورناليست پېژندپاڼه