Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
误会 误传 误投
误会
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 误会
[wu4 hui4] (粇穦) اشتباه;بلاوه;بولاوه;تقصير;تېرواته;ټيټونه;جړوبړ حالت;خطا;سهوه;سوء تفاهم;غلط فهمي;غلطي;مغالطه;نا وړه تعبير;نا وړه تفاهم;ناسم پوهاوی;سؤتفاهم;غلطه فهمي;کړکېچ;سوتفاهم;ناوړه تفاهم More…