Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
误会 误传 误投
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 误会
[wu4 hui4] (粇穦) اشتباه;بلاوه;بولاوه;تقصير;تېرواته;ټيټونه;جړوبړ حالت;خطا;سهوه;سوء تفاهم;غلط فهمي;غلطي;مغالطه;نا وړه تعبير;نا وړه تفاهم;ناسم پوهاوی;سؤتفاهم;غلطه فهمي;کړکېچ;سوتفاهم;ناوړه تفاهم More…
2. 误传
[wu4 chuan2] (粇肚) غلط معلومات;غلط ويل;غلطه خبر
3. 误投
[wu4 tou2] (粇щ) ( داولاد );اولاد اچول;بې لاري کېدل;بې نتيجې پاتهكېدل;بېدرکه کېدل;پاته راتلل;ترټاكلي وخت دمخه زېږېدل يا منځ ته راتلل;تلفېدل;د لارې More…
4. 误投
[wu4 tou2] (粇щ) نوسخان;څخاک;اتلاف;باچ;بای;بايلات;بايلنه;بدرۍ;بيلنه;بيلودنه;تروټه;تلف;تهلکه;توډ;خساره;زلل;زيان;ضايعه;ضرر;ضياع;عدم موفقيت;سخات;بوټی;نقصان